Tuia ki runga, Tuia ki raro, Tuia i te here tangata,
ki te whai ao ki Te Ao Mārama
Tihei Mauri Ora

This part of the chant calls people together in the search for enlightenment, that our origins, journey and destiny as Māori are inextricably woven into the landscape of Aotearoa is inescapable.

Te Kaupapa mō Te Ora no ngā Tupuna
Kei muri, kei mua, kia ora te hapū
Te timatanga o rātou korero
Te oranga o te tāngata e
Te mea tuarua, ko te wānanga
Tuatoru ko te ihi
Tuawha ko te mana
Tuarima ko te wehi hei tupato
Tuaono ko te iho wai hei whakataa
Te painga rawa atu ko te mutunga
Aue ko te mākūrangi

Welcome to Tuia Te Ao Mārama the oral history website of Māori mental health nurses.
This website makes available online a rich collection of oral history interviews with Māori who practiced as mental health nurses between 1950-1990. Nineteen video interviews were gathered between 2012 and 2014. Participants are presented with a personal and professional profile, accompanied by a selection of video clips from interviews arranged into themes of interest. Interviews in English are located in the interviews category, and Te Reo Māori interviews are located in its own category on this website.

Special thanks to the Ministry of Health for providing the funding for this website.

Participants
Timoti George, Robert Elliott
Ronald Baker, Mere Balzer, Mere Hammond, Charles McCarthy, Ora Guptill, Wikepa Keelan, Nicola Ehau, Kathleen Mohi, Ray Watson, Moe Milne, Winston Maniapoto, Jamesina Kett, Davina Foreman.